NPSEO
AKTUALNOŚCI
Zmiany dotyczące wymagań państwa wobec szkól i placówek.

Od 1 września obowiązuje nas nowe rozporzadzenie w sprawie wymagań wobec szkól i placówek. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli badaczy do wnikliwej lektury rozporzadzenia, rozmowy z innymi nauczycielami na temat nowego brzmienia wymagań i pomysłów na temat ich realizacji.Zwróćcie szczególną uwagę na wymaganie 5 i 6 - tam różnice są najwieksze.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

więcej tutaj

MATERIAŁY DO POBRANIA
DO POCZYTANIA
Wizja projektu
  Działania podejmowane w projekcie służą rozwojowi systemu edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania
w społeczeństwie wiedzy.

  Wspieramy szkoły i inne placówek jako organizacje uczące się, w których uczestnicy procesu edukacyjnego (szczególnie uczniowie i nauczyciele) są świadomi wymagań, wykorzystują metody ewaluacji, dzięki zgromadzonym informacjom podejmują decyzje dotyczące kierunków i sposobów rozwoju, współpracują ze sobą, biorą odpowiedzialność za realizację celów oraz wspólnie cieszą się z uzyskanych efektów, są otwarci
na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

  Wspieramy refleksyjne postawy szkół i placówek przez ewaluację zewnętrzną, która jest prowadzona przez zespoły badaczy–ewaluatorów, przygotowanych do udzielenia informacji o wartości podejmowanych przez nie (szkoły i placówki) działań oraz tworzenie bazy danych umożliwiających prowadzenie polityki oświatowej na szczeblu regionalnym
i krajowym.

  Te same zasady współpracy opartej na demokracji, dialogu, jawności, przyświecają wszystkim uczestnikom na etapie tworzenia i realizacji projektu.
OGŁOSZENIA

Rekrutacja na szkolenie "Nauczyciel badacz"

Rejestracja nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu "Nauczyciel badacz".

więcej tutaj

NEWSLETTER

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
KALENDARZ WYDARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1