NPSEO
AKTUALNOŚCI
Zmiany dotyczące wymagań państwa wobec szkól i placówek.

Od 1 września obowiązuje nas nowe rozporzadzenie w sprawie wymagań wobec szkól i placówek. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli badaczy do wnikliwej lektury rozporzadzenia, rozmowy z innymi nauczycielami na temat nowego brzmienia wymagań i pomysłów na temat ich realizacji.Zwróćcie szczególną uwagę na wymaganie 5 i 6 - tam różnice są najwieksze.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

więcej tutaj

MATERIAŁY DO POBRANIA
DO POCZYTANIA
Szkolenia

Szanowni Państwo,

Era Ewaluacji realizująca projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskimi, zaprasza nauczycieli do udziału  w kolejnych edycjach szkoleń ”Nauczyciel-badacz”.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli – liderów zmiany. Do udziału w nim zapraszamy dwuosobowe zespoły nauczycieli ze szkół, które chcą wykorzystywać ewaluację w codziennej pracy z uczniem i do wspierania rozwoju szkoły.

Przydatne dokumenty

1.  Zasady rekrutacji i udziału w szkoleniach

2.  Program szkoleń

3.  Harmonogram szkoleń

4.  Terminy szkoleń, rejestracja

5.  Terminy i rekrutacja

OGŁOSZENIA

Rekrutacja na szkolenie "Nauczyciel badacz"

Rejestracja nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu "Nauczyciel badacz".

więcej tutaj

NEWSLETTER

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
KALENDARZ WYDARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1