NPSEO
AKTUALNOŚCI
Zmiany dotyczące wymagań państwa wobec szkól i placówek.

Od 1 września obowiązuje nas nowe rozporzadzenie w sprawie wymagań wobec szkól i placówek. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli badaczy do wnikliwej lektury rozporzadzenia, rozmowy z innymi nauczycielami na temat nowego brzmienia wymagań i pomysłów na temat ich realizacji.Zwróćcie szczególną uwagę na wymaganie 5 i 6 - tam różnice są najwieksze.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

więcej tutaj

MATERIAŁY DO POBRANIA
DO POCZYTANIA
Jak przeprowadzić badanie w szkole

Projektowanie badania w działaniu

 


Krok 1 Przedmiot badania

  • Jak obecnie wygląda sytuacja, którą chcę zmienić?

Moi uczniowie mają trudności w skupieniu uwagi na zajęciach ( klasa II szkoły podstawowej)

Zmiana jest możliwa i zależy ode mnie w pełni lub w jakiejś mierze.

Krok 2 Cel zmiany

  • Co chcę zmienić/ poprawić w mojej pracy z uczniami, aby lepiej ich wspierać w procesie uczenia się?
  • Czego (jakich zmian/rezultatów) oczekuję?
  • Jak chcę, by wyglądała sytuacja po zmianie?

Uczniowie skupiają uwagę na istotnych zagadnieniach lekcji.

Uczniowie uważnie słuchają  wypowiedzi kolegów i koleżanek.

Uczniowie uważnie słuchają moich wypowiedzi i poleceń.

•          Co przeszkodziło w osiągnięciu zmiany w przeszłości?

Nie wiedziałam i nie wiem, co rozprasza uczniów. Wydawało mi się, że przyczyną jest to, że uczniowie na stolikach mają wiele przedmiotów (piórnik, notesy, kolorowe długopisy), które rozpraszają ich uwagę. Jednak usunięcie przedmiotów ze stolików nie zmieniło sytuacji. Potem doszłam do wniosku, że uczniowie siedzą zbyt blisko siebie, bo klasa jest za mała. Przyjęłam, że nic na to nie poradzę i przestałam zajmować się tym zagadnieniem.

Krok 3 - Pytania badawcze/ kluczowe

1.       Czego muszę się dowiedzieć, żeby osiągnąć swój cel?

a.       Co rozprasza uwagę uczniów?

b.       Jakie metody pracy ułatwiają skupienie uwagi moich uczniów?

c.        Co motywuje moich uczniów do uważnej pracy na zajęciach?

Krok 4 – dobór źródeł i metod badawczych

•       Kogo, jakich grup  dotyczy zmiana, którą chcę osiągnąć? Kogo, jakich grup dotyczy problem/ działania, który/e chcę zdiagnozować?

Zmiana  dotyczy uczniów, mnie i nauczyciela uczącego w tej klasie.

•       W jaki sposób będę zbierać informacje?

Pytania badawcze

Co obserwuję

Kogo pytam? Jak?

Kogo pytam? Jak?

Kogo pytam? Jak?

Co rozprasza uwagę uczniów?

Obserwacja wspierająca: innych nauczyciel obserwuje moją lekcję

Nauczyciela obserwującego zajęcia.

Rozmowa po obserwowanej lekcji

Uczniów – proszę ich o zrobienie pola siłowego

Rodzice – pole siłowe

Jakie metody pracy ułatwiają skupienie uwagi?

Obserwacja wspierająca: innych nauczyciel obserwuje moją lekcję

Nauczyciela obserwującego zajęcia.

Rozmowa po obserwowanej lekcji

Uczniów – proszę ich o zrobienie pola siłowego

Rodzice – pole siłowe

Co motywuje uczniów do uważnej pracy na zajęciach?

 

 

Uczniów – proszę ich o napisanie listu do siebie

Rodzice – wywiady

OGŁOSZENIA

Rekrutacja na szkolenie "Nauczyciel badacz"

Rejestracja nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu "Nauczyciel badacz".

więcej tutaj

NEWSLETTER

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
KALENDARZ WYDARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1